NPU BOOK FAIR 2019

: 2 เมษายน 2562, 14:52 น. | : 17

                 เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการจัดงาน Book Fair 2019 ณ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่มรุกขนคร วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงาน รวมถึงเล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน และการอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดงาน NPU BOOK FAIR 2019 ขึ้น เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสเลือกซื้อหนังสือที่หลากหลายตามความต้องการในราคาพิเศษ และได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ในการสร้างแรงบันดาลใจ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นทักษะสำคัญต่อการพัฒนาชีวิตให้ประสบผลสำเร็จ โดยมีการแสดงหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ มากกว่า 20 สำนักพิมพ์ กิจกรรมครั้งนี้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “อ่านให้ฟิน อย่างฟินแลนด์” โดยอาจารย์กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ หรือครูจุ๊ย นักวิชาการอิสระ และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในประเทศฟินแลนด์ ,การอบรมใช้ฐานข้อมูล จาก บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น , Workshop การแต่งหน้า ,การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ และการแสดงวงดนตรีจาก NPU BAND

อัลบั้มภาพ