บุคลากรสำนักวิทยบริการสงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

: 17 เมษายน 2562, 11:49 น. | : 9

                 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายปรีชา อาษาวังนำบุคลากรสำนักวิทยบริการสงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการ เพื่อสืบสานต์ประเพณีอันดีงามของไทย ภาพ/ข่าว: พิมพิกา วะสาร นักเอกสารสารสนเทศ

อัลบั้มภาพ