ห้องสมุดนี้พี่ให้น้องปี 13

: 10 กรกฎาคม 2562, 10:42 น. | : 21

          วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักวิทยบริการร่วมกับบริษัทเดอเบล จำกัด ได้จัดโครงการห้องสมุดนี้ พี่ให้น้อง ปี 13 ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม โดยในโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ปรับปรุง พัฒนาห้องสมุด และมอบสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนที่มีขนาดเล็กในจังหวัดนครพนม เพื่อให้มีศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย มีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กวัยอนุบาลจนถึงวัยประถมศึกษา

          โดยในพิธีส่งมอบห้องสมุดนั้นได้รับเกียรติจากนายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายไพฑูรย์ แก้วคำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาดรวมทั้งผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินสะอาด มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมาย ดร.ฑีรัตน์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีเป็นประธานและกล่าวเปิดงานโครงการ นายจารุพล รัตนเสรี ผู้จัดการสาขาอุดรธานี เป็นผู้แทนจากบริษัทเดอเบล จำกัดเป็นตัวแทนมอบป้ายห้องสมุดให้กับทางโรงเรียนและได้กล่าวที่มาโครงการ หลังจากนั้นประธานในพิธีพร้อมกับแขกผู้มีเกียรติ ได้เยี่ยมชมห้องสมุดและชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนบ้านดงโชค และร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน

ภาพ/ ข่าว: พิมพิกา วะสาร

อัลบั้มภาพ