สรรหาผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ

: 13 สิงหาคม 2562, 14:26 น. | : 13

         วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักวิทยบริการ ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยานครพนมผู้ทรงคุณวุฒิ  และผศ.ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ 1 ท่าน คือ นายปรีชา อาษาวัง

อัลบั้มภาพ