ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ

: 2 ตุลาคม 2562, 16:01 น. | : 13

           วันที่ 2 ตุลาคม 2562 บุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ นายปรีชา อาษาวัง ในวาระดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ อาจารย์ ดร.ปิติณัช ไศลบาท ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัลบั้มภาพ