แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบ eSAR Online

: 7 กุมภาพันธ์ 2563, 11:56 น. | : 7

           วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. โดยมี น.ส.ชุติมา ศรีจันทรา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เป็นผู้สอนวิธีการใช้ระบบ eSAR Online ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการที่มีตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพที่ได้รับผิดชอบตามรับมอบหมาย ให้สามารถนำข้อมูลลงในระบบ eSAR Online ได้อย่างถูกต้อง 

อัลบั้มภาพ