ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน "ไวรัส COVID-19"

: 30 มีนาคม 2563, 11:24 น. | : 5

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการสนับสนุน เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จากด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครพนม เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ "ไวรัสCOVID-19" บริเวณพื้นที่ให้บริการของห้องสมุด และพื้นที่สำนักงานผู้อำนวยการ

อัลบั้มภาพ