สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

: 24 กรกฎาคม 2563, 13:58 น. | : 11

               วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหารและบุลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

เวลา 9.00 น.

- ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี ชั้น ๑ และลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพร

เวลา 9.30 น.

-  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานในพิธี

- ประธานในพิธี ลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพร

- ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

- ประธานในพิธี กล่าวถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแต่ พระบาทสมเด็จพระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

- ประธานในพิธี กล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ โดยผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวตามประชานจนจบ

- ประธานพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน เมื่อสิ้นสุดเพลงสดุดีจอมราชาเสร็จพิธี

 

           

อัลบั้มภาพ