เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา

: 26 สิงหาคม 2563, 14:22 น. | : 11

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคาร (แม่บ้าน) 2 ตำแหน่ง

สอบคัดเลือก วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.

 

 

 

อัลบั้มภาพ