สำนักวิทยบริการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564

: 24 ธันวาคม 2563, 11:18 น. | : 8

          ตัวแทนจากสำนักวิทยบริการ นำโดย นายปรีชา  อาษาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และรองผู้อำนวยการ  เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564 ให้ท่าน รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมรับฟังแนวทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการ และได้อวยพรปีใหม่ให้แด่คณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร สำนักวิทยบริการ

อัลบั้มภาพ