สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ทำการแสดงการเล่น เทรโมโล่

: 31 มีนาคม 2564, 16:14 น. | : 5

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ได้นำศึกษา ทำการแสดงรวมวงดนตรีในกลุ่มประเทศหมู่เกาะประเภทเครื่องสาย เทรโมโล่ ณ ลานชั้น 1 สำนักวิทยบริการ เพื่อให้นักศึกษาได้โชว์ทักษะ การเล่นเทอโมโล่แบบผสมผสาน

อัลบั้มภาพ