ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๕๕ (รับจำนวนจำกัดเพียง ๔๐ คนเท่านั้น)

ชื่อ : *
นามสกุล : *
ตำแหน่ง :
คณะ/วิทยาลัย/สำนัก :
เบอร์โทรศัพท์ : *
เบอร์โทรสาร:
อีเมล์ :
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๕๕
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง คณะ/วิทยาลัย/สำนัก อีเมล์ เบอร์ติดต่อ สถานะ

 
 
Copyright 2012 Academic Resource Center Nakhon Phanom University
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 167 ม.8 บ.เนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม
Tel : (042)503625 Fax : (042)587285
E-Mail : arc@npu.ac.th , surak@npu.ac.th