ARC café

    ให้บริการที่ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ จำหน่ายขนม เครื่องดื่ม กาแฟสด และอีกหลายเมนูที่ชวนชิม มีบรรยากาศเหมาะกับการมานั่งอ่านหนังสือทำรายงานต่างๆ พร้อมมีระบบอินเตอร์เน็ตไวไฟให้บริการ