สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. - 16.30 น.


E-Services


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม “การบริหารจัดการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก”

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม “การบริหารจัดการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก” วิทยากรโดย ดร.ธายุกร พระบำรุง วันที่ 28 มิถุนายน 2567

สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาสำนักวิทยบริการ สู่ห้องสมุดสีเขียว และเป้าหมาย Carbon Neutrality อย่างยั่งยืน”

วันศุกร์ที่ 31 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาสำนักวิทยบริการ สู่ห้องสมุดสีเขียว และเป้าหมาย Carbon Neutrality อย่างยั่งยืน” เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 และผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

ดูข่าวทั้งหมด