ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

167 หมู่ที่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย

อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

อีเมล์ : arcnpu@npu.ac.th   โทร : 042-587285

YouTude: https://www.youtube.com/@Academic-Resource-Center

Facebook: https://www.facebook.com/npuarc

Line ARCNPU : เพิ่มเพื่อน

สายตรงผู้อำนวยการ : สายตรงผู้อำนวยการ