แจ้งปัญหาสถานที่ให้บริการ

น้องๆสามารถแจ้งปัญหาสถานที่ให้บริการ ในสำนักวิทยบริการได้นะค่ะ เพื่อเป็นข้อมูลในการนำปรับปรุ่งสถานที่ให้ดียิ้งขึ้น

โพสต์โดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อ วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2019