ระเบียบข้อปฏิบัติการใช้บริการห้องสมุด


 1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมกางเกงขาสั้น เสื้อกล้าม

 2. นำของมีค่าติดตัวไปด้วยเสมอ หากสูญหายห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ

 3. ไม่ส่งเสียงดัง หรือทำการใดๆ รบกวนผู้อื่น

 4. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสมุด หรือบริเวณห้องสมุดโดยเด็ดขาด

 5. ห้ามทำลายทรัพยากรสารสนเทศ หรือทรัพย์สินของห้องสมุดโดยเด็ดขาด

 6. ห้ามนำทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้องสมุด โดยมิได้ยืม

 7. การใช้บริการห้องสมุดต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา