วารสาร นิตยสาร

  ให้บริการอ่าน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ บริเวณชั้น 1 มีบริการวารสาร นิตยสาร จุลสาร และจดหมายข่าว ฉบับใหม่ระบบชั้นเปิด และให้บริการฉบับฉบับล่วงเวลาแบบชั้นปิด ผู้ใช้ที่ต้องการใช้บริการ สามารถติดต่อขอใช้ได้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการชั้น 1

  1. มติชนสุดสัปดาห์

  2. บ้านและสวน

  3. National Geographic Thailand

  4. อนุสาร อสท

  5. ศิลปวัฒนธรรม

  6. ดอกเบี้ย

  7. หมอชาวบ้าน

  8. Science Illustrated

  9. มติชนบท เทคโนโลยีชาวบ้าน

  10. กุลสตรี

  11. ชีวจิต

  12. มอเตอร์ไซค์

  13. A day

  14. Health today