E-Book

e-book ที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อ
ลำดับ รายการ ชื่อ รายละเอียด
1 ฐานข้อมูล 2ebook ระบบให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย คู่มือการใช้งานแอพ 2ebook
2 ฐานข้อมูล OokBee ฐานข้อมูล Ookbee อ่านหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือเสียง ออนไลน์ ผ่าน Application Ookbee Buffet มากกว่า 5,500 ชื่อเรื่อง ด้วยอุปกรณ์ส่วนตัว สามารถติดต่อขอรับ account ได้ที่ e-mail : pocker555315@gmail.com
*** สิทธิแก่ผู้ใช้บริการที่มีสถานะเป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู๋ภายในมหาวิทยาลัยนครพนม เท่านั้น ***
คู่มือการใช้งาน OokBee

http://www.6mv.org/ http://www.escortbayanlariz.net/ izmirescort izmir escort ataköy escort http://www.zv1.org pinbahis https://www.sahipleniyorum.com/ https://www.sahipleniyorum.com/belcika-kurdu/