คณะกรรมกรมประจำสำนักวิทยบริการ

: 16 สิงหาคม 2566, 14:54 น. | : 3

             วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 สำนักวิทยบริการ จัดประชุมคณะกรรมกรมประจำสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 และร่วมหารือถึงแนวทางการปฏิบัติงาน การดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อไป เพื่อให้การปฏิบัติงาน และการบริการให้ดียิ่งขึ้น

อัลบั้มภาพ