ขอแสดงความยินดีกับท่าน รักษาราชแทนการอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (คนใหม่)

: 12 กันยายน 2566, 17:55 น. | : 10

นายปรีชา  อาษาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ นำทีมคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการ เข้ามอบกระเช้าช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (คนใหม่)

อัลบั้มภาพ