บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ด้วยโปรแกรม iThenticate

: 1 พฤษภาคม 2567, 16:34 น. | : 12

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ทดลองใช้งานโปรแกรม iThenticate ซึ่งเป็นโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism Checker) ที่ได้รับความนิยมในระดับสากล

        โปรแกรม iThenticate มีฐานข้อมูลครอบคลุมผลงานวิชาการนับล้านรายการจาก CrossRef, Publication Database, CORE และแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยตรวจสอบความซ้ำซ้อนของเนื้อหาในผลงานวิจัย บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ หรือเอกสารประเภทอื่นๆ ที่สามารถอัปโหลดไฟล์ในรูปแบบ MS Word, PDF, PowerPoint, OpenOffice เป็นต้น
         การใช้งาน iThenticate จะช่วยเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานของผลงานทางวิชาการ ป้องกันปัญหาการคัดลอกผลงานโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึงยกระดับศักยภาพของนักวิจัยและนักวิชาการในมหาวิทยาลัยนครพนม สู่มาตรฐานสากล
 
แบบฟอร์มลงทะเบียนเปิดใช้งานโปรแกรม iThenticate : https://forms.gle/uEmt7j6EWKKqEc1y8
ขั้นตอนการใช้บริการ : https://arc.npu.ac.th/files/iThenticate-npu.pdf
*** สามารถทดลองใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2567 ***

อัลบั้มภาพ