ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

: 16 มิถุนายน 2564, 09:59 น. | : 18

                 วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564  สำนักวิทยบริการมรการ ได้รับตรวจประเมินประกันคุณภาการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ตังแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. การประเมินคุณภาพด้านต่างๆ และได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563  โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ วิเศษ (ประธานกรรมการ) , นางสภาพร  คงเกษม (กรรมการ) , นายวิชญ อภิบาลศรี (กรรมการและเลขานุการ) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสำนักวิทยบริการ ในด้านการบริการ และในด้านบริหารที่มีคุณภาพ

อัลบั้มภาพ

http://www.6mv.org/ http://www.escortbayanlariz.net/ izmirescort izmir escort ataköy escort http://www.zv1.org pinbahis https://www.sahipleniyorum.com/ https://www.sahipleniyorum.com/belcika-kurdu/