ARC Open House 2023

: 7 ธันวาคม 2565, 16:23 น. | : 15

           วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00น. สำนักวิทยบริการ ได้ดำเนินโครงการ ARC Open House 2023 ณ ห้องบรรยาย ชั้น 5 สำนักวิทยบริการ นายปรีชา อาษาวัง (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ) ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการต่อประธาน ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา (อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม) เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้วิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ ต้องปรับตัว เพื่อให้ก้าวไปกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงได้จัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชาชีพบรรณารักษ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย บรรณารักษ์ ครู อาจารย์ บุคลากรห้องสมุดในจังหวัดนครพนม บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม และนักศึกษา จำนวน 120 คน ซึ่งมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้
         1.บรรยายในหัวข้อ “ความท้าทายของวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ” โดย รศ.ดร.ภาวิณี แสนชนม์ ประธานสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และคณะ
          2. การอบรมเรื่อง “ทักษะดิจิทัลกับการเรียนการสอนและการใช้งาน Office 365” โดย นายสุรักษ์ สิมคาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

istanbul escort şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort tuzla escort maltepe escort beşiktaş escort beylikdüzü escort istanbul escort şişli escort istanbul escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı

อัลบั้มภาพ