บริการวิชาการปรับปรุง รร.ตชด.คอนราดเฮงเค็ล และรร.ตชด.บ้านนากระเสริม