สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรม 5ส.

: 18 เมษายน 2567, 16:00 น. | : 10

สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรม 5ส.
  •  วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13:00 -16:00 น. ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการ ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรม 5ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ที่พื้นที่ชั้น 4 สำนักวิทยบริการ โดยทำการเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ล้างทำความสะอาดห้องน้ำ ขัดและถูพื้น

อัลบั้มภาพ