ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม “การบริหารจัดการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก”

: 8 มิถุนายน 2567, 10:37 น. | : 27

          ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม “การบริหารจัดการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก” วิทยากรโดย ดร.ธายุกร พระบำรุง อาจารย์ประจำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • วันที่: 28 มิถุนายน 2567
  • เวลา: 08.30 - 16.30 น.
  • รูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
>>> สนใจเข้าร่วม ลงทะเบียนได้ทาง https://forms.gle/kMrXDxm4DAB7XDYF7
          การบริหารจัดการสำนักงานให้มีการดำเนินงานที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อช่วยชะลอภาวะโลกร้อน
.

อัลบั้มภาพ