จดหมายเหตุดิจิทัล ARC

ภาพ
รายละเอียด
ปีที่ลง

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 57 เดือน เมษายน 2566

Description : นายปรีชา อาษาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี ประจำปี 2566 วันที่ 6 เมษายน 2566 ที่บริเวณหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 56 เดือน มีนาคม 2566

Description : สำนักวิทยบริการ ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาบริการและทักษะการทำงานบริการที่เป็นดิจิทัลให้มากขึ้น โดยเข้าศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการ อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ ม.นครพนม และบุคลากรได้พาชมพื้นที่ให้บริการภายในหอสมุด โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี วันที่ 30 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี พ.ศ.2566-2569 ณ ห้องประชุม โรงแรมเอทูชี อ.ละมุง จ.ชลบุรี เพื่อจัดโครงการและกิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์ ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาบริการในเชิงดิจิทัลให้มากขึ้น

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 55 เดือน มีนาคม 2566

Description : วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ KM ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 ณ บริเวณ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ก้าวต่อไปของพลิกโฉมห้องสมุด ภายใต้ความ ผันผวนของโลกยุคใหม่ โดยมีบรรณารักษ์จาก คณะ/วิทยาลัย ภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในครั้งนี้ ในรูปแบบ On - site และ On - line

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 54 เดือน มีนาคม 2566

Description : วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 สำนักวิทยบริการ เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ ตามพระราชดำริ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงเรียน ตชด.ชูทิศวิทยา ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม istanbul escort istanbul escort sexy bayanları

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 53 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

Description : วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายปรีชา อาษาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วย ดร.ปิติณัช ไศลบาท รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 10 คน ลงพื้นที่จัดห้องสมุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 52 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

Description : วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักวิทยบริการ จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Scopus ประจำปี 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม ให้กับ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม ในรูปแบบ On-Site และ Online โดยมี นายจักรชัย เชื้อสวย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท อิน โนเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายฐานข้อมูล เป็นวิทยากรอบรม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 51 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

Description : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. สำนักวิทยบริการ จัดประชุม KM ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ในหัวข้อเรื่อง “ห้องสมุดโฉมใหม่ในโลกแห่งความผันผวน : New look of library in world” ในงานสัมมนา PULINET วิชาการ 2023 มีหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1. บทบาทของห้องสมุดที่เปลี่ยนแปลงไปหลังโควิด 2. วิธีสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนของผู้ใช้ 3. บริการที่ตอบโจทย์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลง 4. โลกที่เปลี่ยนไปบรรณารักษ์จำเป็นต้องมีทักษะอะไรถึงจะอยู่รอด 5. กระบวนการขอรับบริการสำเนาบทความระหว่างห้องสมุด และในช่วงท้ายได้ดำเนินการประชุมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566

istanbul escort istanbul escort sexy bayanları istanbul şişli escort şişli escort sexy bayanları tbilisi escorts girls tbilisi escort şişli escort şişli escort sexy bayanları şişli escort maslak escort istanbul escort beşiktaş escort taksim escort izmir escort ümraniye escort mecidiyeköy escort şişli escort taksim escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort istanbul escort ümraniye escort kadıköy escort vip escort mersin escort istanbul escort ataköy escort avcılar escort beylikdüzü escort okmeydanı escort şişli escort tuzla escort işitme cihazı sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 50 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

Description : วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายปรีชา อาษาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เตรียมกิจกรรมส่วนงานห้องสมุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา ในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 49 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

Description : วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วย บรรณารักษ์ ลงพื้นที่ออกติดตามการดำเนินงานห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยนครพนม โครงการสร้างห้องสมุดเครือข่ายภายใน / ภายนอก ณ ศูนย์วิทยบริการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม Creator

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 48 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

Description : วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วย บรรณารักษ์ ลงพื้นที่ออกติดตามการดำเนินงานห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยนครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

หน้า : หน้าที่แล้ว1234567หน้าถัดไป