จดหมายเหตุดิจิทัล ARC

ภาพ
รายละเอียด
ปีที่ลง

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

Description : สำนักวิทยบริการ ลงพื้นที่หารือกับผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยนครพนม ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลหนังสือ

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

Description : สำนักวิทยบริการ สำรวจข้อมูลความต้องการให้บริการวิชาการห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ istanbul escort | gay porno | turk porno | anal porno | zenci escort | porno film | istanbul escort | rus porno | vip escort | atasehir escort | umraniye escort | taksim escort | sisli escort | maslak escort | taksim escort | besiktas escort | umraniye escort | umraniye escort | sisli escort | taksim escort | istanbul rus escort | zenci escort | istanbul escort sitesi | istanbul vip escort

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือน ธันวาคม 2564

Description : สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าใช้บริการฐานข้อมูล Ookbee ประจำปีงบประมาณ 2565

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2564

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือน ธันวาคม 2564

Description : สำนักวิทยบริการ จัดมุมสวยๆ ไว้ให้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกบริเวณทางเข้าประตู

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2564

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือน ธันวาคม 2564

Description : วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายปรีชา อาษาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2564

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2564

Description : วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายปรีชา อาษาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2564

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2564

Description : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินงานโครงการจัดทำวารสารจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยฉบับในเดือนพฤศจิกายน 2564 ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2564

หน้า : หน้าที่แล้ว1234567