จดหมายเหตุดิจิทัล ARC

ภาพ
รายละเอียด
ปีที่ลง

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 27 เดือน สิงหาคม 2565

Description : แนะนำบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการ มีบริการสืบค้น E-Book และวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และบทความวารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 26 เดือน มิถุนายน 2565

Description : สำนักวิทยบริการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียน ตชด. บ้านหาดทรายเพ และ โรงเรียน ตชด. ชูทิศวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 25 เดือน มิถุนายน 2565

Description : สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าจัดกิจกรรมตกแต่งห้องภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตามอัธยาศัย ณ สำนักวิทยบริการ ชั้น 3

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 24 เดือน มิถุนายน 2565

Description : สำนักวิทยบริการ ดำเนินการเซ็นสัญญาว่าจ้างผู้เข้าร่วมโครงการ U2T ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 23 เดือน มิถุนายน 2565

Description : สำนักวิทยบริการ ดำเนินงานโครงการ U2T ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกรอบ 2

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 22 เดือน มิถุนายน 2565

Description : สำนักวิทยบริการ ให้ความรู้และแนะนำการใช้ระบบสารสนเทศแก่นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี และ 2 ปีต่อเนื่อง (เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2565

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 เดือน มิถุนายน 2565

Description : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดให้บริการ ARC cafe

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 เดือน มิถุนายน 2565

Description : บรรยากาศการใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2565

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 เดือน มิถุนายน 2565

Description : สำนักวิทยบริการ สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ ตามโครงการ U2T ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 เดือน มิถุนายน 2565

Description : สำนักวิทยบริการ ลงพื้นที่ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ U2T izmir escort ladies on our online website, we offer you the most suitable izmir escort women in your district, quality izmir escort ladies suitable for all your fantasies.
You can find the most mecidiyekoy escort girls' profiles on our site where you can find the classifieds that deliver to your escort female friends.
escort Girls website, istanbul escort female profiles. You can reach nightly and hourly escort female partner advertisements 24/7.
The most updated tuzla escort girls' profiles on our site where you can find the postings that deliver to your escort female friends.
escort ladies on our online website, we offer you quality umraniye escort women who can find the most suitable women in your town.
The highest quality page of the escort service. kadikoy escort female partners and escort ladies, elite escort ladies who know no boundaries are here for you.
The latest vip escort profiles of girls on our site where you can find the advertisements for vip escort Taksim escort female friends.

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

หน้า : หน้าที่แล้ว1234567หน้าถัดไป