จดหมายเหตุดิจิทัล ARC

ภาพ
รายละเอียด
ปีที่ลง

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 เดือน มิถุนายน 2565

Description : สำนักวิทยบริการ ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2565

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 เดือน มิถุนายน 2565

Description : สำนักวิทยบริการ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2564

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 เดือน มิถุนายน 2565

Description : สำนักวิทยบริการ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2564

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 เดือน มิถุนายน 2565

Description : สำนักวิทยบริการ ได้จัดกิจกรรมแนะนำการใช้บริการห้องสมุด ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 เดือน มิถุนายน 2565

Description : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ร่วมกับ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกี่ยวกับการให้บริการภายใต้แนวคิดห้องสมุดยุคใหม่ ที่สะท้อนการเป็นห้องสมุดดิจิทัล

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 เดือน มิถุนายน 2565

Description : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2565

Description : สำนักวิทยบริการ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2565 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 istanbul escort ladies on our online website, we offer quality escort ladies suitable for your every fantasy, where you can find the sexiest istanbul escort ladies. escort Girl website, sisli escort female profiles.
You can reach nightly and hourly escort female partner advertisements 24/7. Your escort female friends are the most recent taksim escort profiles of girls. We offer escort ladies of all kinds tbilisi escort where you can find women.
istanbul taksim escort female partner and escort ladies are here for you, Vip escort ladies without borders. The latest istanbul escort girls' profiles on our Istanbul escort site. Taksim escorts site, taksim escorts lady and escort kartal escort girl profiles.
Girls in Georgia Escort in Tbilisi Escort in Batumi Escort in Kutaisi Escort in Poti Escort in Rustavi VIP Escort Girls in Batumi Escort in Batumi offer escort service and erotic massage.Tbilisi and call girls from escort agencies are waiting you.

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 เดือน พฤษภาคม 2565

Description : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าใช้บริการพื้นที่ Co-working Space สำนักวิทยบริการ ชั้น 1

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 เดือน พฤษภาคม 2565

Description : วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายปรีชา อาษาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักวิทยบริการ จัดการประชุมวิพากษ์ ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2564

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 เดือน มีนาคม 2565

Description : นายปรีชา อาษาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการบริการวิชาการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองแวง โดยมีกิจกรรม มอบหนังสือนี้พี่ให้น้อง จัดหนังสือในห้องสมุดให้เป็นหมวดหมู่ และปรับปรุงบรรยากาศ

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

หน้า : หน้าที่แล้ว1234567หน้าถัดไป